Polisa na życie: jakie obowiązki ma ubezpieczony?
Informacje i porady

Polisa na życie: jakie obowiązki ma ubezpieczony?

Polisa na życie: jakie obowiązki ma ubezpieczony?Polisa na życie: jakie obowiązki ma ubezpieczony? Osoba ubezpieczająca się bierze na siebie pewne obowiązki. Jeżeli je zaniedba, towarzystwo ubezpieczeniowe może w przyszłości odmówić wypłaty należnego im odszkodowania.

Jakie obowiązki ciążą na posiadaczach polisy na życie?

Płacenie składek w terminie

Jest jednym z ważniejszych obowiązków każdego, kto zdecyduje się kupić ubezpieczenia na życie. Podpisując z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę możemy wybrać sposób, w jaki składki będą opłacane. Można je opłacać:
– co miesiąc;
– kwartalnie;
– raz na pół roku;
– rocznie;
– jednorazowo.
Gdy osoba ubezpieczona przestanie opłacać składki, to zakład ubezpieczeniowy uzna, że ubezpieczony zrezygnował z ubezpieczenia i wypowie mu umowę.

Nieprawdziwe informacje dotyczące oceny ryzyka

Obowiązek ten powstaje jeszcze przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem. Większość towarzystw ubezpieczeniowych uzależnia sprzedaż polisy na życie od informacji zawartych w ankiecie medycznej, którą należy wypełnić przed kupieniem polisy. Podstawowym obowiązkiem osoby, która chce ubezpieczyć się na życie, jest podanie w niej prawdziwych informacji zarówno na temat stanu swojego zdrowia, jak też o rodzaju wykonywanego zawodu i uprawianego sportu. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji na ten temat sprawi, że osoba ubezpieczona lub uposażona nie otrzyma żadnego świadczenia ze strony ubezpieczyciela.

Powiadamianie o zmianach

Zawieranie umów ubezpieczeniowych regulowane jest przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym. Zgodnie z nimi ubezpieczony ma obowiązek poinformowania towarzystwo ubezpieczeniowe o wszelkich zmianach, które wpłyną na zwiększenie ryzyka ponoszonego przez ubezpieczyciela. Osoba ubezpieczona, która w trakcie obowiązywania umowy zacznie uprawiać sporty ekstremalne lub zmieni zawód na ten podwyższonego ryzyka, musi o tym poinformować swój zakład ubezpieczeń. Gdy tego nie zrobi, w sytuacji nieszczęśliwego wypadku mającego związek z uprawianym sportem lub wykonywanym zawodem, ubezpieczyciel odmówi mu lub osobie przez niego uposażonej wypłaty świadczenia.

Przeczytaj również:

Beauty Expert

Kosmetykami jak i makijażem zajmuję się od kilku lat.. Pracowałam dla wielu klientów oraz na planach kilku polskich seriali, gdzie miałam do czynienia z przeróżnymi ludźmi. W wolnych chwilach lubię przelewać swoje przemyślenia na stronie bądź forach internetowych :-)

Sprawdź też

Dodaj komentarz