Czy można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?
Informacje i porady

Czy można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Czy można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?Osoby, którym towarzystwo ubezpieczeniowe odmówią wypłaty odszkodowania, którym wysokość świadczenia została zaniżona tak, że nie rekompensuje ona poniesionej przez nich szkody, mogą odwołać się o tej decyzji.

Odwołaj się do zarządu towarzystwa

Towarzystwa ubezpieczeniowe informują swoich klientów, że mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Ale zanim skierujemy sprawę do sądu, powinniśmy się odwołać od decyzji do zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego. Mamy na to 3 lata, ale im szybciej to zrobimy, tym oczywiście lepiej. Im więcej czasu upłynie, tym zbadanie konkretnej sytuacji będzie trudniejsze. Składając odwołanie, musimy zrobić to na piśmie. Wysyłamy je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W piśmie musimy przedstawić argumenty, dlaczego uważamy, że powinniśmy otrzymać wyższe świadczenie. Na poparcie swoich twierdzeń musimy dołączyć dowody. W piśmie musimy powołać się na numer szkody i decyzję likwidatora. Ubezpieczyciel powinie odpowiedzieć na nasze pismo w ciągu 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni. Ale w takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe musi uzasadnić powód opóźnienia.

Inne możliwości

Nawet w sytuacji, gdy ubezpieczyciel podtrzyma swoje stanowisko, nie musimy od razu kierować sprawy do sądu powszechnego. Sprawę możemy skierować najpierw do działającego przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów sądu polubownego. Gdy to nie pomoże możemy złożyć skargę do Rzecznika Finansowego. Skargę sporządzamy w formie pisemnej. Należy do niej dołączyć kopie decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ugoda

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często proponują osobom, które domagają się odszkodowania podpisanie ugody. W wysyłanym piśmie oferują w jej ramach dopłacenie pewnej kwoty. Wielu ubezpieczonych skuszonych możliwością otrzymania dodatkowej gotówki, wyraża na nią zgodę. Ale w ten sposób zamyka sobie drogę do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej w sytuacji, gdy w przyszłości ujawnią się nowe następstwa wypadku.

Przeczytaj również:

Beauty Expert

Kosmetykami jak i makijażem zajmuję się od kilku lat.. Pracowałam dla wielu klientów oraz na planach kilku polskich seriali, gdzie miałam do czynienia z przeróżnymi ludźmi. W wolnych chwilach lubię przelewać swoje przemyślenia na stronie bądź forach internetowych :-)

Sprawdź też

Dodaj komentarz