Ubezpieczenie autocasco: pułapki ubezpieczycieli
Informacje i porady

Ubezpieczenie autocasco: pułapki ubezpieczycieli

Ubezpieczenie autocasco: pułapki ubezpieczycieliJednym z dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce jest autocasco. Przed podpisaniem umowy należy bardzo dokładnie ją przeczytać.

Towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie bowiem umieszczają zapisy, których celem jest w momencie wystąpienia o przyznanie odszkodowania zmniejszenie jego wysokości lub nawet odmowa jego wypłacenia.

1.Franszyza

Określa ona, przy jakiej kwocie szkody nie zostanie ona pokryta przez ubezpieczyciela. Może być integralna; pod tym pojęciem kryje się minimalna wartość szkody, poniżej której towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności. Może też być redukcyjna. W tym przypadku chodzi o kwotę, o którą wypłata odszkodowania zostanie zmniejszona, bez względu na jej wysokość. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, gdy wartość szkody nie przekroczy kwoty franszyzy redukcyjnej. Kupując polisę autocasco wybierzmy tę, która zawiera małą franszyzę.

2.Rażące niedbalstwo

Ulubione i często wykorzystywane (wręcz nadużywane) przez towarzystwa ubezpieczeniowe sformułowanie. Gdy likwidator szkody dojdzie do wniosku, że właściciel samochodu dopuścił się rażącego niedbalstwa przez co sam przyczynił się do powstania szkody, nie ma mowy, aby ubezpieczony uzyskał odszkodowanie. Niektóre sytuacje (na przykład pozostawienie kluczyków w stacyjce i nie zamknięcie samochodu) można bez żadnej dyskusji uznać za rażące niedbalstwo, inne już niekoniecznie.

3.Amortyzacja części

To także chętnie używane określenie przez towarzystwa ubezpieczeniowe sprzedające polisy autocasco. Nagminną praktyką jest obniżanie wartości części samochodowych w chwili przeprowadzania wyceny szkody przez likwidatora. Oznacza to bardzo często, że osoby, które są właścicielami starszych roczników samochodów żegnają się z odszkodowaniem. Wykupując polisę autocasco można jednak uniknąć uwzględniania przez likwidatora amortyzacji części. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami.

4.Zawyżona wartość samochodu

Wartość samochodu to jeden z czynników wpływających na wysokość składki. Przy wypłacaniu odszkodowania brana jest jednak pod uwagę wartość auta w momencie powstania szkody.

Przeczytaj również:

Beauty Expert

Kosmetykami jak i makijażem zajmuję się od kilku lat.. Pracowałam dla wielu klientów oraz na planach kilku polskich seriali, gdzie miałam do czynienia z przeróżnymi ludźmi. W wolnych chwilach lubię przelewać swoje przemyślenia na stronie bądź forach internetowych :-)

Sprawdź też

Dodaj komentarz